Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

Rozkład dnia Przedszkolaka


 

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6:30 - 8:10

Schodzenie się dzieci, rozmowy spontaniczne.

Zabawy swobodne, w kącikach zainteresowań – konstrukcyjne, manipulacyjne, z fabułą,  gry stoliczkowe.

8:10 - 8:40

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania. MODLITWA.

8:40 - 9:00

ŚNIADANIE, czynności higieniczne po posiłku.

9:00 - 10:30

Czas przeznaczony na realizację  Podstawy Programowej według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy i ćwiczenia ruchowe.

/10:00 II ŚNIADANIE/

10:30 - 11:20

Zabawy ruchowe, spacer, zabawy na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego / w razie niepogody zabawy ruchowe w sali

11:20 - 11:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem. MODLITWA

11:30 - 12:10

OBIAD, czynności higieniczne po obiedzie.

12:10 - 13:45

Odpoczynek poobiedni:

oddział I – leżakowanie,

oddział II – chwila z literaturą dla dzieci. Zabawy na powietrzu, praca indywidulana z dzieckiem. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy (zabawy ortofoniczne, artykulacyjne, emisyjne, ćwiczenia oddechowe itp.), czynności porządkowe.

13:45 - 14:00

Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem- przygotowanie do podwieczorku. MODLITWA.

14:00 - 14:15

PODWIECZOREK

14:15 - 15:30

Ćwiczenia indywidualne wspierające rozwój dziecka, praca kompensacyjno – wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym. Zajęcia dodatkowe, zabawy w kole, przy muzyce, ruchowe, teatralne, słuchanie literatury dla dzieci, rysowanie na tematy dowolne. Zabawy według zainteresowań własnych dzieci w sali lub na powietrzu oraz zabawy w kącikach tematycznych inspirowane przez nauczyciela.

15:30 - 16:30

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci w grupach połączonych, indywidualna praca z dziećmi, czynności porządkowe i rozchodzenie się dzieci.

 

Rozkład dnia może ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji, pogody. Ponadto okresie zimowym dodatkowo, doświadczenia ze śniegiem i lodem, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków.

 

Od 8:00 do 13:00

W  PRZEDSZKOLU  REALIZOWANA  JEST

PODSTAWA  PROGRAMOWA