Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

Intencje

 

 

Szczęść Boże!

Drodzy, zachęcamy do upraszania łask za wstawiennictwem Matki Małgorzaty i s. Sancji
- błogosławionych naszego Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, „Sióstr Serafitek”

 

 

Błogosławiona Matka Małgorzata Łucja Szewczyk

 

Modlitwa o uproszenie łask jej wstawiennictwem

 

Ojcze nieskończenie dobry,

Ty powołałeś Błogosławioną Małgorzatę Łucję do troszczenia się

o ubogich, opuszczonych i chorych,

spraw, przez Jej wstawiennictwo,

abyśmy wiernie wypełniali nasze powołanie i cieszyli się otrzymaniem łaski...,

o którą pokornie prosimy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen 

Błogosławiona Siostra Sancja Janina Szymkowiak

 

Modlitwa o uproszenie łask jej wstawiennictwem

 

Boże Ojcze Najlepszy, Miłości Najwyższa,

który hojnie rozdzielasz swoje dary, aby rosła rzesza Twoich świętych,

pomnij na żywą wiarę i dziecięcą ufność pokornej służebnicy Twojej,

Błogosławionej Sancji przyrzekającej w godzinie swej śmierci,

że orędować będzie za nami

u Twojej Dobroci z najpewniejszą nadzieją wysłuchania, udziel mi łaski...

o jaką Cię gorąco proszę

przez wstawiennictwo tej na ziemi bez reszty oddanej Ci duszy.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 


 

Prześlij intencję