Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

Cel posługi


 

 • Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę podczas pracy zawodowej rodziców.
   
 • Realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole.
   
 • W procesie edukacyjnym wspomagamy rozwój dziecka w pełnym jego wymiarze: psycho-fizyczno-duchowym.
   
 • Prowadzimy zajęcia wychowawczo - dydaktyczne zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki.
   
 • Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, wspieramy indywidualny rozwój każdego dziecka zapewniając mu bezpieczne, radosne dzieciństwo.
   
 • W procesie wychowawczym szczególną uwagę zwracamy na wartości religijne, wdrażamy do życia modlitwy, osobistego kontaktu dziecka z Bogiem, uczestnictwa we Mszy św. oraz umiejętności świętowania.
   
 • Jednym z najważniejszych zadań, wspólnym dla wszystkich zajęć edukacyjnych, jest tworzenie klimatu miłości do Ojczyzny jako podstawy świadomej i odpowiedzialnej przynależności narodowej.
   
 • Dążymy do tego, aby dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola tworzyli atmosferę przyjaźni i życzliwości tak, by każdy stawał się człowiekiem podobnym do Jezusa, Maryi i Józefa na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.