Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

Misja obecnej posługi


 

Przedszkole nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie na przestrzeni ponad stuletniej historii wypracowało swoją własną tradycję zakorzenioną w posłannictwie Zgromadzenia. Posłannictwo to określił  bł. o. Honorat Koźmiński – kapucyn, współzałożyciel Zgromadzenia następująco:

 

„Główną ustawą jakby zasadą Córek Boleści Matki Bożej jest to, że poświęcają się na usługę dziatek i ubogich, uważając ich zawsze i we wszystkim za rzeczywistych swoich panów, a siebie za prawdziwe ich sługi służąc w nich Chrystusowi”

 

Słowa te nie przebrzmiały i realizowane są także dzisiaj u początku XXI wieku. Odczytujemy je na nowo w kontekście naszych czasów i w świetle Ewangelii, która mówi, że kto przyjmuje dziecko w imię Jezusa, Jego samego przyjmuje (por  Mt 18,5). Dlatego wszystkie nasze oddziaływania wychowawcze opieramy na wartościach ewangelicznych.

 

W myśl tego pragniemy pomóc rodzinie w wychowywaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, uczestniczymy w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i  prawidłowy rozwój dziecka nie tylko fizyczny, ale i duchowy, tworzymy atmosferę zaufania i szacunku. Towarzyszymy rodzicom (opiekunom) dzieci w ich troskach, a wytyczone zadania realizujemy przy ścisłej współpracy z nimi. Nie wyręczamy rodziców, ale dążymy do współpracy dając dzieciom to, co najważniejsze podczas ich nieobecności – opiekę, bezpieczeństwo, ciepło, serce, dobre słowo, wychowanie, radość i wszystko co potrzebne jest małemu człowiekowi do prawidłowego rozwoju. W  każdym dziecku dostrzegamy oblicze Chrystusa, któremu pragniemy służyć. Wychowanków traktujemy indywidualnie i podmiotowo w przekonaniu, że są jedyni i niepowtarzalni. Sprawiamy, że czują się kochani, akceptowani i szczęśliwi. Przygotowujemy ich do przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami i wyzwaniami naszej cywilizacji.

 

Przedszkole otacza także opieką dzieci znajdujące  się  w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

 

Umożliwiamy dzieciom poznanie i umiłowanie Boga, czemu służy codzienna modlitwa, systematyczna katecheza, częste pogadanki na tematy religijne, wspólny udział rodziców i dzieci w Eucharystii, korzystanie z kaplicy znajdującej się w  budynku przedszkola.

 

Uczymy dzieci miłości do Ojczyzny, która jest podstawą do podtrzymywania tożsamości narodowej. Wychowankowie wprowadzani są w świat wartości chrześcijańskich, takich jak: miłość, dobro, szacunek do człowieka, troska o przyrodę,  uczciwość, pracowitość, odpowiedzialność, prawda i wrażliwość na piękno.

 

Zabiegamy o to, by stworzyć w Przedszkolu rodzinną,  pogodną atmosferę opartą na  wzajemnym zaufaniu i życzliwości.

 

Pragniemy, aby lata pobytu w przedszkolu głęboko zapadły w serca dzieci, pozostały radosnymi wspomnieniami, do których z uśmiechem na twarzy będą powracać, a co najważniejsze – aby nauczyły się dostrzegać w sobie godność dziecka Bożego i umiejętnego dokonywania wyboru właściwych wartości, w  oparciu o które będą budowały swoją przyszłość.