Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

Artykuły z budowy i otwarcia Ochronki


 

 

Nowa ochronka dla, małych dzieci w Krakowie.

 

/wyc. 1/

Zapobiegliwością, staraniem i niezwykłą, jak na obecne ciężkie czasy, ofiarnością teraźniejszego księdza proboszcza parafii św. Mikołaja w Krakowie powstaje nowa ochronka dla małych dzieci. w dzielnicy grzegórzeckiej (przy. zbiegu ulic' Grzegórzeckiej i Rzeźniczej), gdzie jak wiadomo, mieści się ludność przeważnie uboga, robocza, a dzieci jej bez dozoru zajętych poza domem pracą rodziców, gromadami przebywały na ulicy, wchłaniając w siebie wszystko to najgorsze, co ulicą. dać może.

Oprócz gminy miasta Krakowa, która dowiedziawszy się o staraniach Księdza Proboszcza, pośpieszyła ze swą pomocą w kwocie 8 tysięcy (8.000) koron, i gminy miejscowej grzegórzeckiej, która. też ofiarowała 1954 K, a Wydział Rady pow., krakowskiej dał 400 K, reszta ofiar na ufundowanie tej ochrony pochodzi od kilku zaledwie osób,. którym potrzeba ratowania opuszczonych dzieci, gorąco, widać leżała na sercu, bo ofiary ich były pokaźne; i tak: Delegat Fedorowicz ofiarował 500 K, hr. Antoniowa Potocka z Olszy 2000 K, ś. p. Karolina Frybert 9000 K, p. Teofil Antos z Piasków 44 K i inni, drobnymi datkami, za które również należy im się serdeczne podziękowanie, złożyli 50 koron; - a że wogóle wystawienie tej ochrony z nabytym dla niej gruntem i z wewnętrznem urządzeniem kosztuje okrągłe 45.000 K, brakującą więc resztę do wyliczonych wyżej ofiar mianowicie kwotę 23.052 koron dołożył z własnych funduszów wspomniany na wstępie Proboszcz parafii św. Mikołaja, Ks. Dr Józef Rychlak.

Poświęcenie i otwarcie tej ochrony dopełnione będzie przez Głównego Opiekuna Ochron krakowskich Najprzewielebniejszego X. Biskupa Anatola Nowaka, we środę dnia 23 bm. o g. 4 popołudniu, na którą; to uroczystość Zarząd Komitetu Ochron wszystkich miłujących dziatki wiernych uprzejmie zaprasza.

 

 

 

/wyc. 2/

Poświęcenie i otwarcie Ochrony Grzegórzeckiej odbyło się zgodnie z tern, jak było zapowiedziane. mianowicie w dzień Zwiastowania Najśw, Maryi Panny, dnia 25 b. m. o godz. 4 po południu przy udziale tak licznie zebranej. publiczności, że nie tylko budynek Ochrony, ale oparkanione podwórko i ogródek pomieścić jej nie mogły, wiele więc osób musiało stać poza parkanem i na ulicy Grzegórzeckiej.

Przybyli na uroczystość Duchowieństwa: Ks. Biskup Anatol Nowak, inicjator ochronki ks. Dr Rychlak z wikarym parafii św. Mikołaja ks. Dr Rychlickim i ks. Dr Kulinowski proboszcz parafii św. Floryana; z osób świeckich: prez. Dr Leo z żoną, del. Fedorowicz, hr. Jakób Potocki, p. Gniewosz, z żoną, mecenas Dr Kosch, poseł Zieleniewski, miejscowy grzegórzecki komitet ochrony z prezesem swoim rad. Muranim; radca magistr. Banaś: panie: hr. Anna Potocka, hr. Róża Tarnowska, hr. Zofia z Potockich Zamoyska, Zofia Popielówna, Józefowa Męcina-Krzeszowa, inspektorowa Malecka, pani Brunakowa i wiele innych osób; których zanotować nie zdołaliśmy.

Uroczystość rozpoczęła się powitalnym śpiewem I dziatek i wręczeniem przez nie ks. Biskupowi bukietów przy doskonale wydeklamowanych przemowach, poczem ks. Biskup, przepisane odmawiając modlitwy, poświęcił ochronę we wszystkich jej częściach, a następnie, z odpowiednio udekorowanego podniesienia, przemówił do obecnych tłumacząc cel i zadanie ochronek! wogóle, dziękując tym, którzy do ufundowania tej ochrony się przyczynili i zachęcając, tak obywateli grzegórzeckich aby o utrzymaniu tej ochrony, pamiętali, jak i tych, którzy z niej korzystać mają, aby chętnie dla dobra ich dzieci.

Po przemówieniu ks. Biskupa Nowaka zabrał głos Dr Leo, który podziękował najprzód ks. Biskupowi za gorliwe zajmowanie się ochronkami krakowskimi wogóle, następnie ks. Dr Rychlakowi za ochronkę Grzegórzecką, a ze swej strony zapewnił, że gmina m. Krakowa dążyć będzie do tego, aby każda dzielnica miała swoją ochronę i odpowiednio takowe będzie subwencyonować. Jako pierwsza z kolei otworzyć się mająca ochrona projektuje się teraz, także na skutek starań ks. Proboszcza parafii św. Mikołaja, w Dąbiu. Ks. Dr Rychlak przyjął na siebie koszt wewnętrznego urządzenia tej ochrony.

Goście opuszczający budynek ochrony, żegnani byli chóralnym śpiewem uszczęśliwionych z otwarcia ochrony dziatek.