Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

Dni wolne w Przedszkolu


 

DNI WOLNE

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem następujących przerw ustalonych przez organ prowadzący:

 

  • Wigilia Bożego Narodzenia – 24 grudnia
  • 31 grudnia
  • Wielki Piątek,
  • miesiące wakacyjne ( lipiec, sierpień )

 

Za zgodą Organu Prowadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami dzieci, Dyrektor Przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy Przedszkola, w łącznym wymiarze nie dłuższym niż 3 dni w ciągu roku szkolnego.