Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

 

Rekrutacja do przedszkola nr 7
Sióstr Serafitek w Krakowie
na rok szkolny 2024/2025 

 

Informacje dotyczące rekrutacji:
Przedszkole nr 7 Sióstr Serafitek w Krakowie jest przedszkolem publicznym, lecz 
nie samorządowym (Organem Prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Serafitek), dlatego nie jest objęte krakowskim systemem elektronicznej rekrutacji Formico.


Dzieci przyjęte do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola składają w kancelarii przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklarację należy pobrać i złożyć w terminie od 23 do 28 lutego 2024 r. Formularze deklaracji będą dostępne w kancelarii lub na stronie internetowej przedszkola. Niedostarczenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie rozumiane jako rezygnacja z usług przedszkola.

 

Od 1 marca do 28 marca 2024 r. potrwa nabór dzieci na wolne miejsca w przedszkolu.


Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 należy pobrać w przedszkolu w godzinach otwarcia przedszkola, (od 630-1630 ) lub ze strony internetowej klikając tutaj.


Dokładnie wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii przedszkola w marcu b. r. czyli od 1 – 28 marca, w ciągu trwania rekrutacji. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6.30 do 16.30. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik naboru. 


Wyniki rekrutacji będą podane do wiadomości w dniu 12 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00 poprzez wywieszenie w przedszkolu na tablicy informacyjnej dla rodziców listy dzieci nowoprzyjętych, bądź nieprzyjętych, jeśli ilość zgłoszeń przekroczy ilość wolnych miejsc. Rodzice składający wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola otrzymają również w tym dniu informację na temat wyniku rekrutacji drogą elektroniczną – na skrzynkę e-mail.


    W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż ilość posiadanych miejsc, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną która rozpatruje wnioski według kryteriów określonych w Statucie przedszkola.