Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

12 października 2022

Msza Święta na rozpoczęcie  roku szkolnego

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w naszym przedszkolu

uroczysta Msza Święta. Dzieci wraz z pracownikami przedszkola,

pieśnią i wspólną modlitwą, poprosiły Pana Boga o 

opiekę w nowym roku szkolnym.