Przedszkole nr 7
Sióstr Serafitek

Pod Wezwaniem Świętej Rodziny Kraków

Nasze galerie dla Rodziców - Szkoła Muzyczna

 

29/03.2019r

Wycieczka do Szkoły Muzycznej

Im. Mieczysława Karłowicza

Os. CENTRUM   E 2

KRAKÓW

Cel i przebieg zajęc w szkole

1.  Zwiedzanie szkoły

2. Poznanie wybranych instrumentów muzycznych

3. Gra na poznanych instrumentach muzycznych – dzieci przedszkolne

4. Zwiedzanie biblioteki szkolnej – rozmowa na temat „ Dlaczego warto czytać książki”?

5. Poznanie kilku kompozytorów a szczególnie  życiorysu  Mieczysława Karłowicza.

6. Koncert w wykonaniu uczniów  szkoły – gra na instrumentach muzycznych

6. Rozmowa z dziećmi – „ Dlaczego warto kształcić się w tej szkole.

7. Zaproszenie dzieci na dzień otwarty szkoły dnia 6 kwietnia w godz: 9:30    do 13:30.